728 727 050

O nas

Nasza Pracownia Psychologii Pracy posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania badań psychologicznych, na podstawie których wystawia opinie i orzeczenia. Dysponujemy profesjonalną aparaturą pomiarową oraz przeprowadzamy wyłącznie testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Pracownia jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 180/2013 oraz 180/2015.

Certyfikaty

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.